Firma FirstMed Poland organizuje autorskie kursy, szkolenia, pokazy z zakresu pierwszej pomocy oraz zabezpieczenia medyczne na terenie całego kraju. Aby zadbać o najwyższą jakość prowadzonych zajęć, każde szkolenie prowadzone jest przez profesjonalistów z dziedziny ratownictwa medycznego, którzy wykorzystują wysokiej klasy sprzęt ćwiczeniowy. W zależności od docelowej grupy uczestników, proponujemy różne zakresy materiałów dotyczących udzielania pierwszej pomocy.

Po ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy, każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat honorowany przez instytucje państwowe m.in.: Państwową Inspekcję Pracy.

Zaświadczenia wydawane są na podstawie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Organizujemy:
• szkolenia dla dzieci w wieku przedszkolnym,
• szkolenia dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
• pokazy pierwszej pomocy,
• profesjonalne zabezpieczenia medyczne
np. podczas szkolnych zawodów sportowych
• szkolenia dla pracowników szkół

Zakres materiału szkoleniowego

Wykłady podstawowe:
• “dwa słowa” o prawie w pierwszej pomocy
• bezpieczeństwo ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego
• podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy
• telefon alarmowy i kontakt z dyspozytorem medycznym
• ocena podstawowych parametrów życiowych
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• pierwsza pomoc w utracie przytomności i przy omdleniu
• urazy i krwawienia
• postępowanie przy zadławieniu

Wykłady dodatkowe dla pracowników szkół (w cenie szkolenia):
• postępowanie przy oparzeniach
• postępowanie przy udarze mózgu i udarze cieplnym
• postępowanie podczas zawału mięśnia sercowego
• postępowanie podczas napadu drgawek

Zajęcia praktyczne:
• ocena podstawowych parametrów życiowych
• układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• pierwsza pomoc w zadławieniach

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.
Cena uzależniona jest od: czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, programu szkolenia, miejsca szkolenia.

Organizujemy:
• szkolenia dla firm,
• wstępne szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników
• okresowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników
• pokazy pierwszej pomocy,
• profesjonalne zabezpieczenia medyczne
np. podczas firmowych imprez

Zakres materiału szkoleniowego

Wykłady podstawowe:
• “dwa słowa” o prawie w pierwszej pomocy
• bezpieczeństwo ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego
• podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy
• telefon alarmowy i kontakt z dyspozytorem medycznym
• ocena podstawowych parametrów życiowych
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• pierwsza pomoc w utracie przytomności i przy omdleniu
• urazy i krwawienia
• postępowanie przy zadławieniu
• postępowanie przy oparzeniach
• postępowanie przy udarze mózgu i udarze cieplnym
• postępowanie podczas zawału mięśnia sercowego
• postępowanie podczas napadu drgawek

Na życzenie klienta nasza firma przygotuje i omówi zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy biorąc pod uwagę środowisko pracy usługobiorcy.

Zajęcia praktyczne:
• ocena podstawowych parametrów życiowych
• układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• pierwsza pomoc w zadławieniach

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.
Cena uzależniona jest od: czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, programu szkolenia, miejsca szkolenia.

Organizujemy:
• szkolenia dla ośrodków szkolenia kierowców,
• szkolenia dla ośrodków doskonalenia jazdy
• okresowe szkolenia z pierwszej pomocy dla pracowników
• pokazy pierwszej pomocy,

Zakres materiału szkoleniowego

Wykłady podstawowe:
• “dwa słowa” o prawie w pierwszej pomocy
• bezpieczeństwo ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego
• podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy
• telefon alarmowy i kontakt z dyspozytorem medycznym
• ocena podstawowych parametrów życiowych
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• pierwsza pomoc w utracie przytomności i przy omdleniu
• urazy i krwawienia
• postępowanie przy zadławieniu
• postępowanie przy oparzeniach
• postępowanie przy udarze mózgu i udarze cieplnym
• postępowanie podczas zawału mięśnia sercowego
• postępowanie podczas napadu drgawek

Wykłady dodatkowe (w cenie kursu):
• bezpieczeństwo na drodze + “korytarz życia”
• ewakuacja poszkodowanego z pojazdu
• postępowanie przy podejrzeniu uszkodzenia kręgosłupa

Zajęcia praktyczne:
• ocena podstawowych parametrów życiowych
• układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• pierwsza pomoc w zadławieniach
• ewakuacja poszkodowanego z pojazdu

Na życzenie klienta nasza firma przygotuje i omówi zagadnienia dotyczące udzielania pierwszej pomocy biorąc pod uwagę środowisko pracy usługobiorcy.

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.
Cena uzależniona jest od: czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, programu szkolenia, miejsca szkolenia.

Organizujemy zabezpieczenia:
• imprez szkolnych
• imprez firmowych
• imprez sportowych
• imprez miejskich i festynów
• podczas różnych pokazów
• festiwali muzycznych

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.
Cena uzależniona jest od: czasu trwania zabezpieczenia, wielkości imprezy, miejsca wydarzenia.

Organizujemy:
• szkolenia dla klienta indywidualnego
• kursy dla klienta indywidualnego
• pokazy pierwszej pomocy
• zabezpieczenia prywatnych imprez

Zakres materiału szkoleniowego

Proponowane wykłady::
• “dwa słowa” o prawie w pierwszej pomocy
• bezpieczeństwo ratownika, miejsca zdarzenia i poszkodowanego
• podstawowy skład apteczki pierwszej pomocy
• telefon alarmowy i kontakt z dyspozytorem medycznym
• ocena podstawowych parametrów życiowych
• ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• obsługa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• pierwsza pomoc w utracie przytomności i przy omdleniu
• urazy i krwawienia
• postępowanie przy zadławieniu
• postępowanie przy oparzeniach
• postępowanie przy udarze mózgu i udarze cieplnym
• postępowanie podczas zawału mięśnia sercowego
• postępowanie podczas napadu drgawek

Proponowane zajęcia praktyczne:
• ocena podstawowych parametrów życiowych
• układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt
• resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
• pierwsza pomoc w zadławieniach

Każda oferta dopasowywana jest indywidualnie do klienta.
Cena uzależniona jest od: czasu trwania szkolenia, liczby uczestników, programu szkolenia, miejsca szkolenia.